Giảng viên doanh nhân

Giảng viên giảng dạy là doanh nhân

Xuyên suốt quá trình học với TOPICA UNI, học viên có cơ hội nhận kiến thức và kinh nghiệm thực tế từ hơn 1.000 Giảng viên doanh nhân là các Giám đốc, Trưởng phòng, Chuyên gia cao cấp, nhiều kinh nghiệm đang công tác tại các Doanh nghiệp, tổ chức Nhà nước, Quốc tế tham gia hướng dẫn, giảng dạy.

Chúng tôi luôn quan niệm rằng trải nghiệm thực tế từ những người thành công sẽ là hành trang quan trọng giúp bạn tiến nhanh hơn đến thành công của mình