TỔ HỢP GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ TOPICA

TOPICA là đơn vị đào tạo trực tuyến hàng đầu Đông Nam, là tổ chức Việt Nam đầu tiên xuất khẩu công nghệ giáo dục ra nước ngoài

Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA là đơn vị đào tạo trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á và là tổ chức Việt Nam đầu tiên xuất khẩu công nghệ giáo dục ra nước ngoài. Tiền thân là dự án Topic64 do chính cựu Chủ tịch Microsoft Bill Gates khởi động

TOPICA hiện có :

1000

Nhân viên

1800

Giảng viên ở các văn phòng Manila, Singapore,
Bangkok, Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng

  • Tiên phong xuất khẩu công nghệ E-learning
  • Uy tín quốc tế, đi đầu Đông Nam Á
  • Nhiều thạc sỹ học tiếp với TOPICA

6.300 Cựu SV thăng tiến, thành đạt

Trong 6.300 cựu sinh viên TOPICA UNI , hàng trăm cự sinh viên đã thành giám đốc, chủ cty, quản lý; 16.1% là mức tăng lương trung bình, gấp rưỡi mặt bằng xã hội.

Nhiều sinh viên học tiếp với TOPICA UNI từng tốt nghiệp Thạc sĩ. 21% SV đã tốt nghiệp ĐH chính quy, 43% số đó từ trường Top. Nhiều doanh nhân thành đạt đăng ký học TOPICA NATIVE và tham gia TFI.